Koolituskeskus LEK&Co tegeleb koolitusega ja täiskasvanute ümberõppega alates 2019. a. Kõik õppeprogrammid vastavad kutsestandardile ja on kasutamiseks lubatud. 

Pakume täiskasvanutele eesti keele õpet, mis vastab tasemele: A2-taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus, B1- taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus, B2- taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus.

 

Samuti pakkume Eesti keele täiendõpe vene keele baasil (erialase keele, grammatika- vms kursused). Käesoleval ajal täiendatakse uued õppekavad, mis peaksid täiskasvanutele, asutustele ja ettevõtetele huvi pakkuma.

Olles läbinud need kursused, täiendavad õppurid oma teadmisi ja oskusi, saavad osaleda seminarides , infopäevades ja täiendõppes.

Õpetajad täiendavad pidevalt oma tedmisi, oskusi ja suhtuvad tõsiselt hindamismeetodisse. Võtavad osa erinevatest koolitustest, seminaridest ja infopäevadest.

Meie inimesed

ANU ABRAMSON

Õpetaja

Anu.jpg
56480382_1263323817125834_29946939589127

ALEKSANDR LUPANOV

Volitatud esindaja ja kontaktisik

55837892_2170426499935401_73446136993126

ALEKSANDR MOISSEJENKO

Juhatuse liige