Lektorid

Anu.jpg

ANU ABRAMSON

Eesti keele õpetaja. On pädev läbi viima A2, B1 ja B2 - taseme eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud täienduskoolitusi. Lõpetamata kõrgharidus. Töökogemus 25 aastat. 

Läbitud Narva Keelekeskuse poolt korraldatud Täienduskursused (Tooni Kasesalu jt.), Schehteri

metoodika kursused (Tallinn), Taani-Eesti Integratsiooni projekti raames 2-aastased kursused

(võõrkeel täiskasvanud  sisserännanuile, stazeerimine Taanis). MTÜ Võõrkeeleõpetajate Liidu kursus.