Keeleõpe asutustele ja ettevõtetele

Pakume nii tavalist tasemeõpet kui ka just firmadele koostatud suurt praktilist lisaväärtust pakkuvaid võõrkeelseid eriõppeprogramme. 

Igal juhul koostame alati igale kliendile just talle sobiva õppekava, lähtudes konkreetse asutuse vajadustest ja valdkonna spetsiifikast.

Õppida on võimalik vene keele baasil.

Meie esindaja tuleb Teie firmasse kohale ja tunnid toimuvad Teile sobiva ajagraafiku alusel Teile sobiva suurusega gruppides. 

 

Õppevormid
Võimalik on tellida: 

- tavakursuseid (tunnid toimuvad üks või kaks korda nädalas)

- intensiiv- või poolintensiivkursuseid

- individuaaltunde 

- kombineeritud õpet (internetipõhise individuaalõppe kursus lõpeb kontaktõppe kiirkursusega)
 

Kursuste sisu

 

Vastavalt Teie soovile keskendub kursus põhiliselt kas kõnekeelele, tööalasele keelele või spetsiifilisemalt Teie asutuses vajalikule erialakeelele.  Kursuse täpse õppekava paneme paika koostöös kliendiga.

 

Kursuse hind 

Kursuse hind määratakse kokkuleppel kliendiga ning see sõltub õppijate ja korraga tellitud tundide arvust.  Kursuse hinnale lisandub õpikute maksumus.

 

Kursuse hinnale lisanduvad tasuta:

-       õppijate keeletaseme eeltestimine,

-       tasemeeksam kursuse lõpus ja

-       iga õppija individuaalne tagasisideraport, mis koostatakse pärast kursuse lõppu ja kus tuuakse välja omandatud oskused ja soovitatav plaan edaspidiseks keeleoskuse arendamiseks.

Palun võtke meiega ühendust e-posti aadressil info@lek.center ja arutame koos läbi, kuidas oleks Teie töötajatel kõige sobivam oma eesti keeleoskust arendada.